Praktisk håndbok:
Tvilens forbannelse- knekk balansekoden!

Hjernen må lære av kroppen. Hvorfor? Hvordan?

Forbanner du tvilen? Kjenner du deg igjen i den pinefulle usikkerheten før du gjør et handlingsvalg? Når du har gjennomført noe, fortsetter tvilen. Valgte jeg rett? Er det bra nok?

Tappert tar du deg sammen. Men det går ikke i lengden. Kroppslige og mentale plager øker og selvtilliten lider.

Etter vel 17 års arbeid med å forstå mer av sammenhengen mellom kroppslig balanse og mental kontroll, tør vi nå hevde at å knekke balansekoden er et særs godt bidrag til å kvitte seg med den ødeleggende tvilen. Ved hjelp av det vi kaller bevegelsesverktøy – der hånden har lederrollen - går vi inn «bakdøra» til hjernen for å lære å bli mer beslutningsdyktige.

Boka er bygget på et tett samarbeid mellom fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira og hjerneforsker Per Brodal.

Boka er primært for behandlere, pedagoger og de som sliter med kontroll over livet.
Men de fleste har et forbedringspotensial!

Bestill bokaSe gjerne filmen til høyre. Ved hjelp av en «kladd» er den nå faglig oppdatert.:
Vi har lært av barnets utvikling for å få til virksomme bevegelsesverktøy.
Regelen er: Ikke forstyrr eller forser barnets arbeid. Barnet må få «gjøre sjøl»
.

Å våge er å miste
fotfestet en liten stund,
å ikke våge
er å miste seg selv.

Søren Kierkegaard
(1813 - 1855)

 
Filmen er laget av Anita Killi (1996)

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post