Her finner du filmer av de praktiske bevegelsesverktøyene.


Verktøy 1a, V-mønster som et taktriff

Verktøy 1b, V-mønster som rytmisk hvile

Verktøy 2a, Gåregla (i trapp) med start og stopp

Verktøy 2b, Gåregla (i trapp) uten start og stopp

Verktøy 3a, Grip-slipp (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 3b, 1-2-3-rolig (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 4, Skjerming med hender/caps

Verktøy 5, Rolig tissing (lukkede øyne)

Verktøy 6a, Balansenøkkelen (åpne/lukkede øyne)

Verktøy 6b, Av- og påkledning

Verktøy 6c, Ta opp fra gulvet

Verktøy 7, Sette seg

Verktøy 8, Reise seg for å gå

Verktøy 9, Starten på dagen

Verktøy 10, Dansende Blind Gorilla

verktoy

Generell informasjon

Viktig melding: For å oppnå ønsket effekt er det ikke tilstrekkelig å utføre bevegelsesverktøyene kun teknisk sett bra. Det kreves å være oppmerksomt til stede. Disiplinert inngang er derfor spesielt viktig. Jeg må forberede meg på det jeg skal gjøre. Konkret samler jeg meg om oppgaven ved å gå meg inn i den og la oppmerksomheten følge hendene. Bevegelsene forteller hjernen at nå er det dette det handler om. I dette øyeblikket er alt annet uinteressant og representerer kun forstyrrelser. Jeg skal være alene med meg selv. Kommandoordene understøtter bevegelsene og demper mulige avsporinger.

Verktøyene tar selvfølgelig litt tid å gjøre, men de stjeler ikke tid. De vil derimot gi deg en opplevelse av bedre tid. Følelsen av stress dempes når bl.a. evnen til å ta en ting av gangen bedres. Mange av verktøyene er bevegelser du likevel må gjøre, men nå med bedre kvalitet.

Alle verktøyene presenteres her som små filmsnutter med ledsagende kommentarer. I boka har vi presisert at rekkefølgen er veiledende, men det er mest naturlig å øve dem inn i den rekkefølgen de står her. Et nytt verktøy (Balansenøkkelen) er kommet til og et gammelt (Dansende Blind Gorilla) er tatt med igjen. Katten, Kattungen og to hint er tatt ut. Ingen av dem er feil, men er blitt erstattet av enklere verktøy.

For å forstå mer av hvorfor verktøyene ser ut som de gjør, må du lese i boka. Tegningene der kan også være til god hjelp.

Fast morgenrutine med et eller flere verktøy, anbefales sterkt.

NB! Kikk innpå hjemmesida av og til. Når erfaringene tilsier endringer, vil den bli oppdatert.

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post