Et eksempel på flere mulige - av en hverdagssituasjon mange kan gjenkjenne.

 

 

Balansekoden - Britt Fadnes - Kirsti Leira - e-post