12.-14. sept / 15.-16. nov:

Velkommen til grunnkurs høsten 2018

Balansekoden / Læringsorientert fysioterapi?

For fysioterapeuter som møter pasienter med såkalte sammensatte uspesifikke/uklare symptomer (svimmelhet, smerter, uro, nedstemthet, lite energi, dårlig søvn, redusert konsentrasjonsevne og hukommelse, vissenhetsfølelse osv.), kan det å veilede i gode bevegelsesvaner ved hjelp av systematisk utprøvde verktøy, være et godt tilbud. Fysioterapeuter som arbeider med pasienter med nevrologiske lidelser, eller med rehabilitering, med eldre hjemmeboende eller med barn og ungdom vil også ha nytte av å lære mer om denne tilnærmingen.

Du er velkommen til å delta på grunnkurs høsten 2018. Kurset er åpent for alle fysioterapeuter. Repetisjon sikrer bedre god innlæring. Kurset vil derfor arrangeres i to bolker, 3 + 2 dager.

Les hele invitasjonen her     Meld deg på!

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo
Tidspunkt: 12.-14. september og 15.-16. november
Pris: kr.5.750,-
Kursholdere: Britt Fadnes, Silje Thuland, Tonje Nygaard

Stressmestring

Det er neppe vanskelig å kjenne seg igjen i denne eller liknende situasjoner. Mange av pasientene vi møter sliter med kontroll på hverdagen. Følelsen av stress aktiveres fort. Alarmene er på nesten konstant. Å lære gode bevegelsesverktøy viser seg å være effektivt for å kunne håndtere hverdagen bedre.

Moderne kunnskap fra nevrovitenskap tvinger fram andre måter å forstå og arbeide praktisk på. Stikkordet er at hjernen må lære av kroppen. Balanse, bevegelser og optimal bruk av oppmerksomheten står i en særstilling når vi skal forstå mer av samspillet mellom kropp og hjerne.

 

Hva er balansekoden?

Enkelhet

Enkle grep kan gi store endringer

Erfaringsbasert metode

Støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi

Alltid tilgjengelig

Man trenger ikke utstyr for å gjennomføre metoden

Tidseffektivt

Verktøyene integreres i hverdagen på en enkel måte

Ta kontroll

Lær å ta kontroll på tankene og følelsene med kroppen

Effektiv metode

mot stress, uro, spenning og diffuse kroppslige symptomer

 

Naturlig utvikling

Se gjerne filmen til høyre. Ved hjelp av en «kladd» er den nå faglig oppdatert. Vi har lært av barnets utvikling for å få til virksomme bevegelsesverktøy. Regelen er: Ikke forstyrr eller forser barnets arbeid. Barnet må få «gjøre sjøl».

 

Om oss

Britt Fadnes er utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo 1972, med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Britt Fadnes har lang klinisk erfaring; de siste årene ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Molde sjukehus.

Britt Fadnes

Fysioterapeut

Kirsti Leira er utdannet ved Statens fysioterapiskole i Oslo i 1972 og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Hun har lang klinisk erfaring. I dag arbeider hun ved Psykiatrisk klinikk, poliklinikken, Sykehuset Levanger.

Kirsti Leira

Fysioterapeut

Per Brodal er dr.med fra Universitetet i Oslo, 1972. Han har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en rekke artikler og lærebøker. Han er i dag professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo og underviser på profesjonsstudiet i medisin. Betydelig postgradual undervisningsvirksomhet (leger, fysioterapeuter, psykologer)

Per Brodal

Professor emeritus

Silje er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, utdannet fysioterapeut HiO -95/98. Hun har arbeidet i psykisk helsevern hele karrieren og er i dag ansatt i Gruppeteam ved DPS Aust- Agder.

Silje Frich Thuland

Psykomotorisk fysioterapeut

Tonje er utdannet BSc Fysioterapi ved Hogeschool Enschede 2003, og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra Høyskolen i Oslo 2008. Hun har klinisk erfaring fra privat praksis, rehabilitering og fengselshelsetjeneste. Hun jobber i dag som privatpraktiserende fysioterapeut ved Helsehuset Greåker.

Tonje Anette Nygaard

Psykomotorisk fysioterapeut

Praktisk håndbok:

Tvilens forbannelse- knekk balansekoden!

Hjernen må lære av kroppen. Hvorfor? Hvordan?

Boka gir deg en enkel innføring i teoriforståelsen som ligger til grunn for at bevegelsesverktøyene ser ut som de gjør. For å få teori og praksis til å henge sammen, har det tatt mange år å utvikle gode verktøy. Målet er å redusere ubehagelig stress, uro og nedstemthet ved å utvikle følelsen av kontrollert flyt i bevegelser.

Bokas kapitler:

  • Innledning
  • Fra hånd til hjerne I balansens tjeneste
  • Praktiske verktøy (se Video-verktøy)
  • Avslutning
Les mer!

Velkommen til oppfølgingsseminar!

Lyst til å friske opp gammelt og i tillegg få med deg noe nytt?

Bli med til København, 7.-8. juni 2018.

Les mer   Meld deg på!

Spørsmål?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg så snart vi kan