21.-23. november 2018 og 24.-25. januar 2019:

Velkommen til kurs i Balansekoden, også kalt Læringsorientert fysioterapi

Bli med på en spennende læringsprosess!

Kurset er primært for fysioterapeuter, men andre behandlere og pedagoger er også velkommen til å delta. Deltakerne må ha et ønske om å lære mer om samspillet mellom kroppslig og mental balanse.

Tilnærmingen er blitt til gjennom knapt 18 års systematisk samarbeid mellom fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira, hjerneforsker Per Brodal og en mengde ulike pasienter. Fysioterapeutene Silje Frich Thuland og Tonje Nygaard har de siste årene gått inn i samarbeidet.

Kurset inneholder en teoretisk gjennomgang av de viktigste erkjennelsene Balansekoden bygger på og mye praktisk øving. Repetisjon sikrer bedre innlæring. Kurset vil derfor arrangeres i to bolker, 3 + 2 dager.

Les hele invitasjonen her     Meld deg på!

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo
Tidspunkt: 21.–23. november 2018 og 24.-25. januar 2019
Pris: kr.5.750,-
Kursholdere: Britt Fadnes, Silje Thuland, Tonje Nygaard

Introduksjonsseminar

Flere har ytret ønske om å få en smakebit av hva Balansekoden handler om. Det gjelder både teori og praksis. Aktuelt er NAV-kontorer, familiekontorer, Voksenopplæring, psykiatriske poliklinikker, rehabiliteringsinstitusjoner osv. Som svar på dette tilbyr vi nå endagsseminarer, arrangert av lokale krefter.
Ta kontakt for å drøfte nærmere. Alle fire fysioterapeutene er kvalifiserte for det.

Stressmestring

Det er neppe vanskelig å kjenne seg igjen i situasjoner fra denne lille filmen, –eller fra liknende situasjoner. Følelsen av stress kan aktiveres fort. For mange kan det kjennes som om alarmene er på nesten konstant. Men det går an å lære å ta kontroll på tanker og følelser med kroppen. Velutprøvde bevegelsesverktøy er overkommelig å lære – for alle!

 

Hva er balansekoden?

Enkelhet

Enkle grep kan gi store endringer

Erfaringsbasert metode

Støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi

Alltid tilgjengelig

Man trenger ikke utstyr for å gjennomføre metoden

Tidseffektivt

Verktøyene integreres i hverdagen på en enkel måte

Ta kontroll

Lær å ta kontroll på tankene og følelsene med kroppen

Effektiv metode

mot stress, uro, spenning og diffuse kroppslige symptomer

Fra nyfødt til gående

For å utvikle gode bevegelsesverktøy har vi skjelt til det lille barnet, spesielt de to første leveårene. Legg merke til hvordan hendene driver utviklingen framover og hvordan balansen hele tiden er en premiss for å nå målet. Barnet har hele tiden et prosjekt gående.

Regelen er: Ikke forstyrr eller forser barnets arbeid. Barnet må få «gjøre sjøl». Voksne må legge til rette slik at det er trygt for barnet å ferdes. Nyt det fine og utrettelige arbeidet og bli imponert!

 

Om oss

Britt Fadnes er utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo 1972, med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Britt Fadnes har lang klinisk erfaring; de siste årene ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Molde sjukehus.

Britt Fadnes

Fysioterapeut

Kirsti Leira er utdannet ved Statens fysioterapiskole i Oslo i 1972 og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Hun har lang klinisk erfaring. I dag arbeider hun ved Psykiatrisk klinikk, poliklinikken, Sykehuset Levanger.

Kirsti Leira

Fysioterapeut

Per Brodal er dr.med fra Universitetet i Oslo, 1972. Han har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en rekke artikler og lærebøker. Han er i dag professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo og underviser på profesjonsstudiet i medisin. Betydelig postgradual undervisningsvirksomhet (leger, fysioterapeuter, psykologer)

Per Brodal

Professor emeritus

Silje er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, utdannet fysioterapeut HiO -95/98. Hun har arbeidet i psykisk helsevern hele karrieren og er i dag ansatt i Gruppeteam ved DPS Aust- Agder.

Silje Frich Thuland

Psykomotorisk fysioterapeut

Tonje er utdannet BSc Fysioterapi ved Hogeschool Enschede 2003, og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra Høyskolen i Oslo 2008. Hun har klinisk erfaring fra privat praksis, rehabilitering og fengselshelsetjeneste. Hun jobber i dag som privatpraktiserende fysioterapeut ved Helsehuset Greåker.

Tonje Anette Nygaard

Psykomotorisk fysioterapeut

Praktisk håndbok:

Tvilens forbannelse- knekk balansekoden!

Hjernen må lære av kroppen. Hvorfor? Hvordan?

Boka gir deg en enkel innføring i teoriforståelsen som ligger til grunn for at bevegelsesverktøyene ser ut som de gjør. For å få teori og praksis til å henge sammen, har det tatt mange år å utvikle gode verktøy. Målet er å redusere ubehagelig stress, uro og nedstemthet ved å utvikle følelsen av kontrollert flyt i bevegelser.

Bokas kapitler:

  • Innledning
  • Fra hånd til hjerne I balansens tjeneste
  • Praktiske verktøy (se Video-verktøy)
  • Avslutning
Les mer!

Spørsmål?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg så snart vi kan