Om balansekoden

Se på tegningen. Opplever du ofte at hodet er et sted, og kroppen et annet sted? Slike sprik skaper angst og svimmelhet. Å samle seg er vanskelig å snakke eller tenke seg til. Det er enklere og mer treffsikkert «å gjøre» seg til samling. Når vi konsentrerer oss om å utføre en handling med god presisjon, vil vi naturlig og selvfølgelig samle oss.

En hjerne uten kropp er en hjerne på ville veger. Vi går derfor inn «bakvegen» via kropp og bevegelser til hjernen for å rydde i en fastlåst og kaotisk tilstand. Det skjer ved å lære og etter hvert automatisere et tett og nært samspill mellom balansekrevende hverdagsbevegelser og optimal bruk av oppmerksomheten (syn og hørsel). Kroppen (vårt fysiske landskap) og hjernen (vårt mentale landskap) må sys sammen i en meningsfull dialog.

Det meste av hjernens arbeid er innrettet på å mestre meningsfulle oppgaver. Alle handlinger krever bevegelser. Alle bevegelser krever balanse. Hjernens førsteprioritet er derfor å sikre trygg balanse som forutsetning for presis utførelse. Men for å lære god balanse må også oppmerksomheten knyttes til. Hvis ikke spriker det faretruende mellom kropp og hode. Signaler fra bevegelsene våre må fanges opp. Sansen som tolker disse signalene kalles den proprioseptive sansen eller bevegelsessansen. Når dette ikke skjer, vii det fort oppstå usikkerhet og tvil, ofte i form av svimmelhet eller angst. I fravær av god og sikker informasjon fra kroppen, tvinges hjernen til å hente informasjon fra synet.

Synsavhengighet for å balansere seg er en ufunksjonell nødløsning. Ubehagelige symptomer presser seg gradvis fram. For å knekke balansekoden er det aller viktigst å kunne fange opp fornemmelser fra egen kropp i bevegelse. Taktfasthet i bevegelser og hånden som «magnet» for oppmerksomheten er viktige nøkler. Det vil du se av innholdet i Verktøykassa vår. Her finner du velutprøvde bevegelsesverktøy (se videoverktøy). Hovedmålet er å automatisere gode måter å gjøre alminnelige hverdagsbevegelser på slik at viktige oppdateringer blir ivaretatt. Med god øving kan alle lykkes.

Les om boka "Tvilens forbannelse- knekk balansekoden!"

 

 

Å våge er å miste fotfestet en liten stund,
å ikke våge er å miste seg selv...Søren Kierkegaard

Fra fagseminar i Molde 22. september 2022

De praktiske verktøyene som ble presentert på seminaret kan du se og lese om under Videoverktøy.
 

Samtale mellom Per Brodal og Britt Fadnes om prosessen i fagutviklingen

 

Per Brodal formidler noe av det nevrovitenskapelige grunnlaget for Balansekoden

 

Purser i SAS, Ellen Halvorsen, forteller om flyredd-kurs