Verktøy 1a

Gåregla

Gåregla en, to, en, to, en støvel, en sko har vært vårt varemerke siden 2002. Den har status som et signalverktøy fordi innholdet har overføringsverdi til mer generell aktivitet. Automatisering av gåregla (=solid eierskap) vil gi positiv «smitte» til andre hverdagshandlinger. Følelsen av kontroll øker fordi vi lettere beveger oss med takt og rytme i målrettet framdrift uten unødige avsporinger.

Selv om den her blir presentert i trapp, er den like aktuell når vi går bortover. Kan brukes overalt. Si den høyt når det er mulig, eller inni deg når det er nødvendig. Vi samler oss langt bedre fordi kommandoord demper tendensen til avsporinger.

Se på filmen. Trapp er et godt sted å introdusere og bli kjent med gåregla. Gå ut på trappekanten. Samle deg om det du skal gjøre ved å klappe på lårene, trekke oppmerksomheten til deg og si inn. Gå taktfast og bestemt ned med gåregla som hjelp til å holde konsentrasjonen. Her, under innlæring, er det greit med to regler. Avrund med stopp-kommando. Snu rundt og gjør tilsvarende på veg opp trappa. Ikke løft hodet høyere når du går enn at du skimter deg selv i bakkant av synsfeltet. Om praktisk mulig, legg en eller begge hender på lårene oppover i trapp slik at de kan gli på lårene. Det forsterker inntrykket av hva du gjør akkurat nå: går oppover i trapp. Hendene fungerer som sladrespeil.

Mange, også svimle, kan nå holde seg fast i (stole på) gåregla framfor rekkverket.

Konsentrert tilstedeværelse i denne taktfaste bevegelsen demper stress-følelsen. Forstyrrelser blir mindre påtrengende. Om du skal huske noe du skal hente oppe eller nede (for eksempel et klesplagg), åpnes det for nyttig øving på god arbeidshukommelse. Repeter tydelig hva du skal før du begynner å gå. Konsentrer deg om gåregla. Vel framme, oppe eller nede, henter du fram igjen det som skal huskes. Å stole på at målet for forflytningen og det å være tilstede i selve forflytningen, kan skifte plass i å være fremst i oppmerksomheten, er viktig kompetanse å beholde lengst mulig. Å beherske en slik veksling øker følelsen av kontroll og det å ha mer å gå på.

Ikke vær redd for å få gåregla ubehagelig på hjernen. Den vil bli din venn, alltid tilgjengelig om du går i trapp, oppover og nedover i terreng, på flate strekk osv. Sagt inni deg, er det ingen som behøver å vite om hemmeligheten du bruker for å samle deg om å nå målet. Men når uro truer, prøv å finne deg et sted hvor du kan gå den med kraftig innsats og hørbar stemme. Slik kan den bidra til å fjerne den forbannede tvilen om måloppnåelse. Etter hvert går den ofte bare som et «ekko» i bakhodet.

 

Verktøy 1b

Friere gåregler

Se på filmen. Her går du fortløpende gåregler til du kommer opp/ned, og kanskje litt videre. Mer lett og fritt.

Dette gjelder også når du går på annet underlag.

Etter hvert vil du registrere at ofte vil gåreglene ligge kun som taktfaste «ekko» i bakhodet.

Men Gåregla + trapp = sant, uansett!

Øremerk å være tilstede når du går trapper. Et godt sted å samle seg «i farta».