Verktøy 2a

Grip/slipp

Mobil og andre sosiale medier suger oppmerksomheten. Skal du ha nytte av verktøyene, gjentas at mobilen legges bort under øving og bruk. Det nytter ikke å få i pose og sekk. Uhensiktsmessige avsporinger øker stressfølelsen og gjør det vanskelig å finne ro. Å samle oppmerksomheten om kun hendene i diskret aktivitet, er en måte å dempe følelsen av stress. Dette verktøyet bidrar til å finne ro i sittende. Hendene våre er alltid der.

Se på filmen. Legg hendene i fanget. Fatt om en tommel. La det være litt luft på innsiden av hendene. Se skrått framom deg slik at du skimter deg selv og noe av omgivelsene utenfor knærne. Si inn når du målrettet og bestemt vender oppmerksomheten innover og ned på hendene. Si tre ganger grip/slipp i takt med at du vrir hendene innover og så slipper dem. Marker ytterstillingene med et mikrostopp. Når hendene er avslappet vil de henge rett ned. Ha lårene såpass nær hverandre at hendene naturlig ikke glir fra hverandre i slipp-fasen. I pausen sier du vent litt før du gjentar det samme tre ganger. Si ferdig når du klemmer hendene litt sammen. Strekk deg litt opp og synk ned mens du fremdeles ser på hendene. Dette forløser gjerne et befriende sukk som en naturlig reaksjon på god konsentrasjon på oppgaven. Gjenta alt hvis behov og anledning.

Stemmebruk (du kan si ordene inni deg) og omfang på bevegelsen tilpasses situasjonen. Det går eventuelt an å legge et plagg over for å skjule hendene. Husk da at hendene veileder retningen om du ikke ser dem. Under et bord på et møte kan også være en anledning.

Verktøyet er anvendelig. Som passasjer under transport, på kino, i kirka, på venterommet osv. Bruk fantasien og prøv ut egne erfaringer. Dette er langt mer mentalt avslappende enn å bli sugd inn i mobilen.

Stresser du under bilkjøring, kan du gjøre grip/slipp på rattet. Enten en og en hånd eller begge samtidig. Kun aktuelt når trafikkbildet er rolig.

Ingen bivirkning- eller overdoseringsfare. Øvingssted kan være på dolokket etter å ha tissa. Da er det lettere å huske.

Verktøyet er egnet å ha «i baklomma». Ta dette fram og ikke mobilen når du ønsker å samle deg og få mer mental ro.

Kanskje kan bare det å samle oppmerksomheten om hendene i fanget være tilstrekkelig for å finne mer ro og samling? Det lille øyeblikket fungerer da som et hint til hjernen. Å utføre en liten del av et innlært hele, kan gi et større svar. Effekt betinger at det er godt innøvd.

 

Verktøy 2b

Lese-skjerming

Se på filmen. Den taler for seg selv. Det mest optimale for å konsentrere seg når det er noe som bør fanges opp fra bok/avis, er å rydde vekk det som ikke har med saken å gjøre («rotet» rundt) og ikke minst lange hånd-skjerming. Slik rammes tekst inn.

Prøv det og du vil bli overbevist om hvor effektivt dette er. Ikke bare dempes syns-forstyrrelser men også uvedkommende lyd-stimuli.

Igjen er beskjeden fra meg selv til meg selv: Nå er det dette jeg gjør. Vekk med alle forstyrrelser som suger avsporinger!

Om du skal håndskrive, går det godt an å lage halv skjerm med en hånd og skrive med den andre. Det hjelper så avgjort det også!