Verktøy 2a, se side 78 i boka;

Grip-slipp

Dette er det første av tre diskret håndverktøy der hovedmålet er «å finne hånden». Et tett og stabilt samspill mellom øye-hånd er grunnleggende for oss alle. Bare tenk på hvor oppslukt det lille barnet er i å undersøke hendene sine. Eierskapet til egne hender må bli så sikkert som mulig (motstykket til fjerne hender). Samtidig bidrar verktøyene til å samle deg i sittende når du aner at uro kan oppstå eller har oppstått. Jo før, jo bedre.

Se på filmen. Samle hendene i fanget og grip om en av tomlene. Under innøving er det lurt å starte med inn, som en påminning til å vende oppmerksomheten innover mot seg selv i bevegelse. Se på hendene. Bruk den enkle totakten grip-slipp (alternativt 1-2, 1-2 osv). Aktuelt å ta fram for eksempel under transport, i kirka, på kino, i klasserommet, i en sosial sammenheng, på et møte, på rattet (rattet erstatter tommelen, begge hender samtidig eller etter hverandre). For å skjule hendene (dersom det føles nødvendig), kan du kanskje legge et klesplagg over eller ha de under et bord eller en pult.

Bevegelsene er så små at de er knapt synlige for andre. Gjør dine egne erfaringer med alle håndverktøyene. Finn ut hva som passer deg best når og hvor. Noen bruker også dette i stående. Det er aldri fare for overdosering.

Etter hvert klarer du i noen sammenhenger å forbli samlet om du lar oppmerksomheten gå ut i rommet (nødvendig hvis du er sjåfør i bil), mens du samtidig utfører taktfaste gripebevegelser (for eksempel om rattet).

 

Verktøy 2b, se side 78 i boka;

1,2,3 – rolig

Dette verktøyet er det andre av tre små håndverktøy i sittende.

Se på filmsnutten. Her vendes oppmerksomheten bare mot den ene hånden. Legg merke til at hånden hviler naturlig og avslappet litt frampå kneet. Dit legges den på kommandoordet inn. Oppmerksomheten vendes innover for å oppøve samspillet mellom øye-hånd. Fordi oppgaven krever konsentrasjon, oppøves nettopp evnen til å være konsentrert – som en nødvendighet for all læring. Kneet gir et godt underlag for en liten håndbevegelse. Velg hvilken hånd du vil prøve ut først.

Legg merke til vekslingen mellom raske tappinger under kneet og rolig strekk i fingrene. Berøringen med fingertuppene etter strekken skal også være tydelige.

NB! Få med tomlene! Merkbare tappinger med fingertuppene er viktige for å holde takten. Hvis det oppstår en ekkel følelse av «å henge i lufta», vil det hjelpe å skyve foten framover slik at du ser foten som en trygg forankring i gulvet. Gradvis kan den trekkes bakover.

Etter litt øving lykkes du i temposkiftet. Vær obs på den lille, men viktige pausen mellom hver runde. Pausene er viktig for å øke følelsen av kontroll og dempe et mulig stress-tempo. Ikke forser mot slutten. Søk kvalitet framfor mengde.

Her øves på mange repetisjoner. Å tåle mange gjentakelser uten å spore av er nødvendig for å oppøve så god konsentrasjonsevne at inngrodde mønstre kan endres via læringsprosesser. Avlæring krever mange repetisjoner. Hverdagen inneholder mange gjentakelser. Vi trenger alle gode rutiner, om enn de kan oppleves som kjedelige. Effektiviteten øker når innarbeidete rutiner ligger i bunnen. Slik frigjøres ressurser til mer kreativitet. Tålmodighet er et stikkord. Om igjen og om igjen. Lære seg å vente og å avvente. Holde igjen. Beholde fokus. Gjøre seg ferdig. Disiplin. Ting tar tid.

Prøv denne melodiøse måten å gjøre en håndbevegelse på. Repeter ca. 10 ganger (ikke forsøk å telle, bare tenk mange gjentakelser). Se på hånden i arbeid. Neste gang tar du den andre hånden. Prøv i starten om du kan øve trofast for eksempel på dolokket etter tissing. Klarer du 4x10 (cirka) ganger per dag? Etter hvert kan du trappe ned, men sjekke innimellom om du har grepet på den.

Tilpass stemmebruk etter omgivelsene. Du kan snakke høyt eller inni deg. Men si det! Ordene binder tanken til oppgaven og hjelper til å holde takten. Verktøyet kan brukes diskret sammen med andre. Når du kan det, kan det nyttes også når du kjører bil. Det kan prøves ut som «sovemiddel» om natta. Det siste har mange gjort med stor hell.

 

Verktøy 2c

Håndskål i sittende

For å finne mer ro, er det lettest å stoppe et stress-tempo både av tanker og følelser (og kanskje også bevegelser) ved å stoppe bevegelsene. I dette verktøyet starter en spesifikk øving av nettopp denne koblingen. I første omgang med lavt balansekrav, det vil si i sittende. Det tette samspillet mellom hånden/hender og oppmerksomheten (syn + hørsel) åpner for å oppleve mer ro, bedre kontroll.

Se på filmen. Start med å klappe stopp på knærne mens du ser i gulvet mellom føttene, dra hendene oppover og inn i fanget og form håndskålen. Flytt blikket (synet) opp og inn i håndskålen, si rolig. Synet hviler nå i håndskålen. Det er lettere å bli der over tid dersom du sier 1-2, 1-2 osv. mens du fremdeles lar synet hvile i håndskålen.

Behold gjerne håndskålen om du flytter oppmerksomheten over på noe utenfor deg selv. Kan jo være aktuelt om du for eksempel sitter i et møte. Da har du håndskålen å komme tilbake til for å samle deg og finne ro.

Også denne kan gjøres helt diskret: Antyd klappet og snakk inni deg.