Verktøy 2a;

Balansekoden (ta opp noe fra gulvet)

NB! Les teksten på menysiden! Her starter en målrettet innlæring i hvordan integrere bevegelser, oppmerksomhet og pust (dvs. nesepust + å holde pusten) for å knekke balansekoden. Målrettet bruk av hendene binder det hele sammen. Slik legges det til rette for å utvikle en stabil arbeidsrytme. Samspillet i trekløveret må drilles. Bevegelsene er sjefen, oppmerksomheten må knyttes til pågående oppgave for å unngå avsporinger og pusten må innordne seg som en god tjener (her: bruk av nesepust).

Se på filmen. Fordi balanse innøves og oppdateres i meningsfulle sammenhenger, velger vi å arbeide med å ta opp noe fra gulvet. Si gjerne (høyt eller inni deg) hva du skal gjøre. Hold fokus på gjenstanden (her: en penn) fra start til slutt. Knip igjen munnen. Brems nedover ved hjelp av håndbakene. Like før bråstoppet på knærne gjør du et kort og bestemt utpust gjennom nesa (snøft/fnys/snert). Forestill deg at du blåser ut et lys med nesa. Strake albuer og god vekt på håndbakene. Konsentrasjonen skjerpes. Hold pusten hele vegen videre, også mens du studerer gjenstanden med samlete hender i lett bøyd, oppreist posisjon. Innpustet gjennom nesa henger seg på det siste strekket (uten å løfte hodet) av overkroppen. Avvent et lite øyeblikk i full strekk før du slipper deg litt ned i knærne, bøyer overkroppen noe og snøfter på nytt, likt det mot knærne. Avvent med å gå til målet før utpustet er ferdig.

NB! Ingen lekkasjer undervegs, hverken av pusten eller oppmerksomheten.

Legg merke til at knærne strekkes når du strekker deg etter gjenstanden og bøyes godt fram etter at du har grepet gjenstanden og starter returbevegelsen. Slik sikres god kraftutvikling når du bruker de viktige lårmusklene mot tyngdekraften.

Ned og opp. Ned og opp. Med og mot tyngdekraften. I meningsfylte ærend. Ta opp noe som skal ryddes, kastes, brukes eller undersøkes. Knyte skolisser, røske opp et ugras, vaske vekk en flekk osv. Etter hvert skjer det lett og rytmisk. Det vil koste deg mindre og mindre å bruke nesepust og å holde pusten. Det blir mer og mer naturlig.

Du skal puste så bestemt og så høyt at du hører deg selv. Oppmerksomt må du lytte til deg selv for å bli din egen kontrollør. Du hører nesepusten og du hører fraværet av pusten (stillheten) når du holder den. Gjør du ikke det, kan du være ganske sikker på at du ikke er tilstrekkelig konsentrert og tilstede i øyeblikket. Slurver du? En slik aktiv lyttende atferd vil avsløre om du lekker luft undervegs. Skjer det, begynner du på nytt. Det gjelder også om du kaster blikket ut undervegs. Her er det god disiplin som teller.

Vi lærer å bruke den begrensete nesepusten når det vi gjør er uanstrengt. Den «gjerrige» pusten og den nære målrettete oppmerksomheten hindrer lekkasjer. Energi oppmagasineres. Vi arbeider med dynamisk stabilitet, en følelse av kontroll som grunnlag for videre frihet. De bestemte utpustene fremmer læring av å avgrense seg: Det er jeg som bestemmer. Uhensiktsmessige slipp unngås. De hører ikke hjemme når balansen skal oppdateres. Ikke minst lærer vi å kunne utsette, det vil si å være mer disiplinert avventende. Elementene er grunnleggende for å oppleve god kontroll.

Kast noe på gulvet og øv deg! La det inngå fast om morgningen og 3-5 ganger utover dagen.

 

Verktøy 2b;

Hint av Balansekoden i stående

Når morverktøyet (originalverktøyet) Balansekoden (ta opp noe fra gulvet) er godt innlært med disiplinerte oppdateringer av trekløveret (vertikale bevegelser, målrettet oppmerksomhet, nesepust og holdt pust), kan et hint (en antydning) av verktøyet fungere. Bevegelsene gjenkjennes og responsen kan bli som om selve morverktøyet utføres.

Hint-varianter er geniale. Effekten er selvsagt avhengig av at hukommelsessporene fra originalverktøyet er godt vedlikeholdt og tydelige. Det betinger at originalverktøyet må holdes aktivt ved like. God disiplin gjelder også under utførelsen av hint-varianter.

Se på filmsnutten. Kan du gjenkjenne en «smak» av det forrige verktøyet, et gjenkjennende rytmeriff? Når du trenger å samle deg, kan du diskret og enkelt oppdatere balansen i stående – i det offentlige rom. Anvendelsen øker!

Hendene samles sentralt. Om du ikke vil lage håndskål, kan du samle hendene på din måte. Til og med kan mobilen (uten å være i bruk) ligge først i en hånd og så i begge.

Legg merke til strekke- og bøyebevegelsen (også i knærne) som inn- og utpust gjennom nesa skal innordne seg. Det skjer en markert kvalitetsheving når bevegelsen både opp og ned starter i knærne, som en toleddet bevegelse (knær og overkropp). Nesepusten kommer først på slutten av bevegelsen – som en sluttmarkering. Vær nøye på at du holder pusten når du skal. Ingen lekkasje.

Øv skikkelig. Når du føler behov for det, må du bare kunne hente det opp fra «baklomma». Det betinger at det er innlært. Tvil om utførelse og effekt må ikke få reise seg. Den forbannede tvilen skaper uro. Vær bestemt!

 

Verktøy 2c;

Hint av Balansekoden i sittende

Vi trenger også et sittende hint av Balansekoden.

Se på filmsnutten. Dette er diskret og anvendelig.

Den samme rytmen mellom bevegelser, innpust, holde pusten og utpust finner du her. Oppmerksomheten knyttes til. Igjen er det aller best når pusten først kommer med på siste del av bevegelsen. Hold pusten imellom. Ingen lekkasjer.

Velg fritt måten å samle hendene på. En mobil som ikke er i bruk kan få ligge i hendene.

Gir det gjenkjenning?