Verktøy 3

Grip/slipp

Med et enkelt grep går det an å samle seg til mer ro (i sittende). Å samle seg om hendene er enkelt, anvendelig og velprøvd. Brukt av mange i ulike sammenhenger og på ulike måter.

Se på filmen. Sitt på en krakk/frampå en stol, gjerne barfot under innøving. Legg hendene i fanget. Ta et løst grep om en tommel. Vend synet inn mot hendene i det du sier inn. Behold synet på hendene mens du rolig griper og slipper hender og tær samtidig 3 ganger understøttet av kommandoen grip – slipp (tærne går av seg selv). Ta en liten pause 1-2 før ny runde. Du repeterer så mange ganger som du har anledning til og behov for. Her vises tre runder før det avsluttes med et klapp på lårene ferdig.

Mange har nytte av dette enkle grip – slipp i hverdagen, for eksempel under bilkjøring. Også anvendbar som passasjer i bil, buss osv., på kino, i kirka osv. Lite styr for seg selv og andre. Alltid tilgjengelig. Skaper ikke forstyrrelser. Samler og roer.

NB! Hånden er også vårt viktigste hukommelses-organ. Når vi klemmer på bilnøklene, ser hvor vi legger dem fra oss og sier hvor vi legger dem, er sjansen stor for effektivt å finne dem igjen. Om vi da i tillegg går en gåregle mot «åstedet» og en når vi forlater det, sier all erfaring at det skjerper hukommelsen veldig. Denne til- og fra-zoomingen er smart. Bare prøv!