Verktøy 3, se side 78 i boka;

V-bevegelse i stående

Den enkle totakten (gåtakt) som Gåregla bygger på, er smart å bruke i stående. Vi står og venter oftere enn vi kanskje tenker over. I ro i stående er det like greit å bruke kun telling 1-2, 1-2 osv. Den innlærte takten vil samle og roe systemet. Slik kan et økende turtall (stressfølelse) inni oss dempes. Nødvendig tålmodighet øker.

Se på filmen. Vend føttene litt utover som en V. Si inn med håndklapp på lårene for å samle deg om det du faktisk skal gjøre akkurat nå. Hendene kan du ha i lomma, på lårene, korslagte osv. Gjør så en V-bevegelse. Bøy knærne for å få til en tyngdeoverføring fra fot til fot. Størrelsen på V kan variere, men bruk kommandoen 1-2, 1-2 osv. der du på 1 har tyngden på framfoten og på 2 fryser bevegelsen i sentrum. Altså fullt stopp på 2. Stoppet sikrer en mye bedre kontroll. Avslutt gjerne en økt med øving med å klappe på lårene stopp. Tydelig inngang og utgang.

Etter å ha repetert denne mange ganger (bare pøs på), merker du at bevegelsen kan begynne å gå av seg selv når du stanser. Da har du antakelig samtidig rom for å snakke med andre, se ut i rommet osv. mens den fortsatt går sitt taktfaste løp. Stående rett overfor en annen kreves det at v-størrelsen er liten.

Balansen trygges langt bedre i stående når vi samtidig gjør en liten taktfast gjenkjennende bevegelse. I tillegg er det beroligende, og du blir mindre stiv i rygg og legger enn om du står helt låst.

Ta den fram titt og ofte! Når den går av seg selv, kan du kanskje til og med pusse tenner samtidig uten at taktmotoren forstyrres?