Verktøy 4;

Reise seg for å gå

Det er fort gjort å reise seg med manglende oppdatering av balansen. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid å bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg etter en bordkant. Den gylne muligheten til å oppdatere trekløveret (=samspillet mellom bevegelser, oppmerksomhet og pust) slik at balansekoden påminnes, blir forsømt.

Se på filmen. Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Oppmerksomheten må knyttes til pågående bevegelse, og nesepust kombinert med å holde pusten skal ivaretas. Du drar nytte av det som er lært tidligere. Den innlærte rytmen skaper gjenkjenning. Her også har hendene en aktiv og viktig rolle i å sikre god kvalitet.

a) Beveg deg fram på stolen. Senk hodet. Få føttene innunder deg. Knip igjen munnen.
b) Skyv hendene fram på lårene, like før knærne gjør du nesesnøft, hender rundt knær.
c) Hold pusten. Kom deg ut fra stolen. Oppmerksomheten nær. Frys posisjonen.
d) Hold pusten, skyv fra med håndbakene. Hendene glir på lårene oppover.
e) Før hendene ut på lårene. Trykk lett. Hold pusten. Oppmerksomheten er nær. Stå.
f) Behold hendene på de første skrittene. Nå kommer en spontan inn- og utpust via nesa.
g) Hendene slippes og du er fri…

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Slik oppdateres hånden som et vesentlig bindeledd mellom kropp og hjerne.
Slik ivaretas trekløveret for å gå videre med god kontroll i rytmisk flyt (dynamisk balanse).
Slik vil det å gå mot målet tjene som god forberedelse til neste handling.
Slik blir det færre avsporinger og bedre hukommelse.
Slik fornemmer du tydeligere hva du gjør og hva som skjer med og i kroppen.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis i det offentlige rom – med best mulig flyt. Så ofte som mulig.