Verktøy 4a

Ta opp noe

Vårt andre signalverktøy er en velkjent vertikal hverdagsbevegelse der balansen utfordres. Vi hermer etter barnet som intenst øver på ned-og-opp-bevegelsen (huksittende) for å bli trygge på å gå. Her knyttes full konsentrasjon til kroppens samlete innsats for å bli best mulig rustet til å møte livet «der ute».

Trygg balanse er ferskvare. Evnen til å ta hensiktsmessige valg krever god balanse. Aller mest støtt står vi når vi er i lett bøyd (lutet) posisjon (som en gorilla). Derfor understrekes det her. Håndens kritiske rolle er udiskutabel. I lett bøyd posisjon trer hendene tydeligere fram. Eierskapet sikres bedre.

For å lykkes må du jobbe skikkelig. Streve undervegs. Ville det. Med konsentrert innsats forteller du deg sjøl at du mener det du gjør. Øv det inn ordentlig. Øk innsatsen når du virrer rundt og uro og svimmelhet presser på.

Se på filmen. Gå nær og se på gjenstanden. Stå bredt, inn. Med hendene bremser du kontrollert bevegelsen ned på lårene. Stopp på bøyde knær med god tyngde på strake armer, en. Strekk så godt du kan i knærne når du glir videre nedover. Stopp og grip rundt legger/ankler, to. Grip gjenstanden, tre. Nå skal bevegelsen reverseres og balansen utfordres og sikres med følgende tiltak: lukk øynene, grip med tærne i gulvet, vend hodet inn, få rumpa innunder deg ved å føre knærne godt fram. Arbeid aktivt med å skyve/presse knærne framover når hendene glir parallelt oppover på legger og lår. Tell 1-2-3 når du har passert det tyngste strekket. Stopp i krum posisjon. Behold krumningen og de lukkede øynene når du nærmest gnir hendene ut på siden og breier deg på 1-2-3. Øynene åpnes naturlig når du begynner å gå på 1-2-3. På steg tre slippes hendene. Gå litt til. Nå kan blikket heves. Spenningene i tærne slipper automatisk. Antakelig kommer et sukk eller to koblet til en naturlig strekk.

Når vi aktivt presser knærne fram (og ikke viker unna ved å trekke knærne bakover) i oppover-bevegelsen, intensiveres bruken av lårstrekkerne, en stor muskelgruppe som bokstavelig skal holde oss oppreist resten av livet. Når «kattekrumningen» innarbeides i meningsfulle handlinger, er den gull for stive rygger og nakke, både forebyggende og som akutthjelp. Drill den til å bli en fast returbevegelse fra innsats lavt nede: knyte skolisser, rydde opp i noe, hjelpe ungene, vaske vekk en flekk osv. Ned og opp. Ned og opp. Helt grunnleggende.

 

Verktøy 4b

Restart

Dette lille verktøyet er et hint av det foregående Verktøy 4a: Ta opp noe. Overgangen fra å stå stabilt til å gå gjøres til en selvstendig liten handling. God effekt er avhengig av at «morverktøyet» Ta opp noe, er innlært og brukes. Da vil noe lite som er del av noe større, kunne gi god effekt. Uten at vi kanskje tenker over det, bruker vi titt og ofte hint: et vink/tegn som gjør at vi minnes noe mer.

Å gå i rytmisk flyt er og blir en dronning. Når vi skal begynne å gå igjen etter å ha stoppet, er dette en god måte å komme i gang på. Som oftest kommer flyten tilbake. Etter hvert kan det skje diskret. Ekstra viktig er det når svimmelhet og anne ubehag truer. Her blir vi også påminnet kompetansen: å kunne beskytte seg.

Se på filmen. Start med det velkjente kommandoordet inn i det du planter hendene i sida og trekker oppmerksomheten nært. Gå 1-2-3 der du på 3 slipper tydelig armene. Bare gå videre. Kommer et sukk? Antakelig gjenkjenner du at du beveger deg i diagonal rytmisk flyt ganske fort.

Når du øver i enerom er det lurt å gjøre det overdrevent med kraftig innsats. Etter innlæring, kan du dempe det ned og tilpasse det til offentlige rom. Viktig og anvendbar overgang fra å stå til å gå. Må terpes til det skjer automatisk. Da blir det gull av gråstein.