Verktøy 6a, se side 74 i boka;

Gåregle (i trapp), med start og stopp

Om de foregående verktøyene opprettholdes, vil du ivareta oppdateringene av balansen på en god måte. I verktøyene som nå følger, bruker vi kommandoord. Forutsatt disiplinert bruk av vertikale bevegelser til viktige oppdateringer, vil pusten føye seg naturlig til ellers. Bruk av kommandoord bidrar til å dempe uheldige avsporinger underveis.

Gåregla har vært vårt varemerke i minst 15 år. Den er som poteten, kan brukes overalt og bidrar sterkt til taktfast og målrettet framdrift mot ønskete mål. Si den høyt når det er mulig, eller inni deg når det er nødvendig. Uansett vil den kunne dempe forstyrrelser skapt av avsporinger.

Se på filmsnutten. Gå gjerne ut på trappekanten. Legg merke til den samlende inn-kommandoen. Gå taktfast ned med gåregla som hjelp til å holde konsentrasjonen. Fullfør to regler. Avrund med stopp-kommando. Snu rundt og gjør tilsvarende på veg opp trappa. Ikke løft hodet høyere når du går enn at du skimter deg selv i bakkant av synsfeltet. Om praktisk mulig, legg en eller begge hender på lårene oppover i trapp slik at de kan gli på lårene. Det forsterker inntrykket av hva du gjør akkurat nå: går oppover i trapp. Mange, også svimle, kan nå holde seg fast i (stole på) gåregla framfor rekkverket.

Konsentrert tilstedeværelse i denne taktfaste bevegelsen rydder i hjernen. Det som forstyrrer dempes. Om du for eksempel skal huske noe du skal hente oppe eller nede (for eksempel et klesplagg), åpnes det for nyttig øving på god arbeidshukommelse. Repeter tydelig hva som er hensikten med forflytningen før du begynner å gå opp eller ned. Legg målet bak i hukommelsen for så å konsentrere deg om gåregla. Vel framme, oppe eller nede, henter du fram igjen det som skal huskes. Å stole på at målet for forflytningen og det å være tilstede i selve forflytningen, kan skifte plass i å være fremst i oppmerksomheten, er viktig kompetanse å beholde lengst mulig. Å beherske en slik veksling øker følelsen av kontroll og å ha mer å gå på.

Ikke vær redd for å få gåregla ubehagelig på hjernen. Den vil bli din venn, alltid tilgjengelig om du går i trapp, i terreng, på flate strekk osv. Sagt inni deg, er det ingen som behøver å vite om hemmeligheten du bruker for å samle deg om å nå målet. Men om alarmene går, prøv å finne deg et sted hvor du kan gå den med kraftig innsats og hørbar stemme. Dersom det er mulig, kan det da være lurt å gjøre Balansekoden først. Igjen er det disiplin som teller. Vær på!

 

Verktøy 6b;

Fritt i trappa ned og opp – uten start og stopp

Nå kan du starte rett på trappa, men med ekstra trykk på første trinn: en.

Du går fortløpende gåregler til du kommer opp / ned, og kanskje litt til.

Gåregle + trapp = sant, uansett!

Flott alltid å være til stede i trappa!

I håndboka side 74/75 ser du andre forslag til bruk av Gåregla.