Verktøy 6

Reise seg

Vi må gi oss tid til å oppdatere balansen slik at vi fornemmer trygg oppreist posisjon før vi begynner å gå. Den anonyme reise seg- bevegelsen må gjøres til en viktig liten handling. Her er det lett å slurve! Hvor er for eksempel hendene og oppmerksomheten når du reiser deg?.

Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Ofte er balansen dårligere enn det kan se ut som. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg opp etter en bordkant. Mange blir svimle. Oppmerksomheten må være tett på, fra start til slutt. Hendene viser oppmerksomhetsretningen og har hovedansvaret for framdriften. Bevegelser og tale må hjelpe hverandre til rytmisk gjennomføring. Her ligger mye god læring fra Rolig tissing.

Se på filmen. Flytt deg ut på kanten av stolen/krakken, trekk føttene litt til deg. Skyv hendene fram på knærne, vend oppmerksomheten til deg på inn. Understøtt oppreisingen med Nå! – reiser jeg meg – Opp! når du lar hendene trekke deg ut fra stolen, skyve fra knærne og strekke deg rolig opp med hender innpå lårene. På Nå! må du gjerne ta litt sats. Det gir en gratis ekstradytt. Nå! og Opp! markerer start og slutt på selve oppreisingen. Legg merke til at etter Nå! og før Opp! er det litt lenger pause. Det gir mer mening om du på Opp! trykker hendene godt innpå yttersiden av lårene. Ordene i midten former seg som en liten gruppe. Når bevegelser og ord samarbeider slik, skapes en rytmisk synkronisering.

Du marker altså oppreist posisjon før du går på 1-2. Først nå slipper du hendene og kan heve hodet. Når evnen til å være tett-på-seg-sjøl er lært og blir holdt ved like via Rolig tissing, kan du lettere registrere hva du gjør som gir en fornemmelse av god balansekontroll. Da får du til en rytmisk oppreising som sluser deg videre til å gå i rytmisk flyt.

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll på balansen så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære gamle uvaner. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Det er som regel lettest når du er alene. Men når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis også i det offentlige rom. Så ofte som mulig. Da kan du selvsagt si setningen inni deg. Fordi slik viktig kompetanse er ferskvare, kreves stadig gjentakelse. Dette er godt forebyggende arbeid mot stress.