Verktøy 6;

Reise seg

Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Her vil innsats med Læringsnøkkelen bidra.

Det er altfor vanlig å reise seg slurvete slik at balansen blir mye dårligere enn det kan se ut som. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg opp etter en bordkant. En god utførelse av denne vertikale bevegelsen, sikrer trygg balanse som en premiss for å bevege seg videre i rytmisk flyt.

Se på filmen:
a) Beveg deg fram på stolen. Føtter innunder deg. Senk hodet, legg hender på knær på inn.
b) Med et godt grep trekker du deg ut fra stolen. Se ned, ev. lukk øynene. Frys posisjonen 1.
c) Skyv fra med hendene på 2. Hendene glir på lårene under oppreisingen. Se inn.
d) Marker oppreist posisjon ved å trykke hendene inn på yttersiden av lårene på 1.
e) Gå det første (markerte) skrittet på 2. Fremdeles er oppmerksomheten tett på.
f) Gå videre, hendene slippes og du er fri…

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Slik oppdateres hendenes ansvar som bindeleddet mellom våre tanker og handlinger.
Slik oppdateres balansen for å gå videre med god kontroll i rytmisk flyt (dynamisk balanse).
Slik vil det å gå mot målet tjene som god forberedelse til neste handling.
Slik blir det færre avsporinger og bedre hukommelse.
Slik fornemmer du tydeligere hva du gjør og hva som skjer med og i kroppen.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære gamle uvaner. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis også i det offentlige rom – med best mulig flyt. Så ofte som mulig.