Verktøy 7, se side 78 i boka;

V-bevegelse i stående

Mest effektivt for å få bedre kontroll på tankekjør og følelser som tar av, er konkret å stanse framdriften i bevegelser. Å lære dette må skje kroppslig via et bevegelsesverktøy. Her er det.

Se på filmen. Samle deg ved å stanse en mulig akselerering av stressfølelsen stopp. Se ned i gulvet mellom føttene. Før hendene opp på magen og lag en håndskål. Flytt oppmerksomheten (synet) ned i håndskålen mens du sier rolig og dreier føttene litt utover slik at de former en V. Gjør en liten sidebevegelse der tyngden forflyttes fra sentrum til framfoten og tilbake. La oppmerksomheten (synet) hvile i håndskålen hele tiden. Si setningen det tar - den tida det tar. (Bruk dialekt om det er bedre). Gjenta to ganger til hver side. Frys bevegelsen på hver tar. (Alternativt kan du si 1-2, 1-2 osv. Frys i så fall bevegelsen et øyeblikk i sentrum på 2).

La så synet følge håndskålen når den senkes og la synet falle videre loddrett ned i gulvet mellom føttene når fingrene skilles – som om håndskålen nå er i gulvet. Før hendene ut på yttersiden av lårene og marker ferdig ved å trykke hendene mot lårene. Gå noen skritt med hender på lårene og oppmerksomheten nær, før hendene slippes og hodet kan heves litt.

Øv helst med hørbar stemme under innlæring. Kan andre høre deg, snakker du inni deg.

Når du har lært verktøyet, vil bare det å samle oppmerksomheten i håndskålen (eventuelt med et lite stopp-klapp på lårene først) og si rolig (gjerne inni deg), kunne gi en følelse av ro og økt tilstedeværelse. Etter hvert blir det naturlig å gjøre V-bevegelser i stående. Store eller små V-er, alt etter situasjonen du er i. Taktriffet gjenkjennes. Viktige hukommelsesspor er satt. Du kan nyttiggjøre deg hint (hint = gjenkjennende deler av det hele).

Godt tips: Øv gjerne på do etter tissing. Ha det som et fast morgenritual. Repeter det flere ganger om dagen. Slik fungerer verktøyet forebyggende. Øk innsatsen ved behov. Begynner V-bevegelsen etter hvert å gå av seg selv?

Faller oppheiste skuldre ned? Løsner en stiv nakke? Dempes indre uro? Bedres konsentrasjonsevnen? Blir setningen i V-bevegelsen et slags mantra? Greier du lettere å ta en ting av gangen? Mer orden i hodet?