Verktøy 7;

Reise seg for å gå

Det er fort gjort å reise seg med manglende oppdatering av balansen. Det kan være en hastig oppreisingsbevegelse der oppmerksomheten er langt foran, alltid å bruke armlener for å skyve seg opp eller å dra seg opp etter en bordkant. Her gis en mulighet til å repetere samspillet mellom bevegelsene som leder handlingen og oppmerksomheten og pusten (nesepust + å holde pusten) som knyttes til. Situasjonen må brukes for å oppdatere balansen. Bruk av igangsettingskommando forsterker også her konsentrasjonen.

Se på filmen. Gamle måter å reise seg på skal avlæres. Oppmerksomheten må knyttes til pågående bevegelse, og nesepust kombinert med å holde pusten skal ivaretas. Du drar nytte av det som er lært tidligere. Den innlærte rytmen skaper gjenkjenning. Her også har hendene en aktiv og viktig rolle i å sikre framdrift og god kvalitet.

a) Beveg deg fram på stolen. Få føttene innunder deg. Hendene på lårene.
b) Si kommandoen. Knip igjen munnen. Senk hodet.
c) Skyv hendene fram, like før knærne gjør du nesesnøft, hender rundt knær.
d) Hold pusten. Kom deg ut fra stolen. Oppmerksomheten nær. Frys posisjonen.
e) Hold pusten, skyv fra med håndbakene. Hendene glir på lårene oppover.
f) Før hendene ut på lårene. Trykk lett. Hold pusten. Oppmerksomheten er nær. Stå.
g) Behold hendene på de første skrittene. Nå kommer en spontan inn- og utpust via nesa.
h) Hendene slippes og du er fri…

Eksempel: Du sitter og skal reise deg for å gjøre noe. Kanskje noen roper på deg. Men først skal du reise deg skikkelig. Ikke sprette opp. Det gjelder å ta kontroll så ikke stressfølelsen hogger tak. Det er sjelden øyeblikkelig hjelp. Som regel har du litt tid å gå på.

Slik oppdateres hånden som det viktigste bindeleddet mellom våre tanker og handlinger.
Slik ivaretas oppdatering for å gå videre med god kontroll i rytmisk flyt (dynamisk balanse).
Slik vil det å gå mot målet tjene som god forberedelse til neste handling.
Slik blir det færre avsporinger og bedre hukommelse.
Slik fornemmer du tydeligere hva du gjør og hva som skjer med og i kroppen.

Det krever trofast og spesifikk øving for å avlære gamle uvaner. Ingen får til god kvalitet alltid. Velg deg noen steder hvor du gjør det ordentlig. Når det er innlært, kan du reise deg skikkelig på diskret vis i det offentlige rom – med best mulig flyt. Så ofte som mulig.