Verktøy 7

Sette seg

Når vi setter oss må vi ha balansekontroll under den vertikale bevegelsen ned for så å rigge oss til så behagelig som mulig. Dette må vi lære å gi oss tid til.

Gamle måter å sette seg på skal avlæres. Det er helt vanlig å sette seg slurvete, for eksempel å falle ned. Det må unngås, her gjelder det å følge seg selv hele vegen for å ha kontroll. Lårmusklene må utfordres for å holde seg sterke. Tærne må aktiveres for å sikre bedre forankring. Hendene viser retning for oppmerksomheten og de har hovedansvaret for framdriften. Gjøres avrundingen omstendelig åpner det for å være i rytmisk flyt når vi kommer på plass i sittende.

Se på filmen. Rygg alltid til du kjenner stolen/krakken bak i knehasene. Test gjerne hvor lett/tung den er. Det øker tryggheten. Du trenger ikke snu deg for å sjekke. Legg hendene på lårene, aktiver gjerne tærne, bøy deg litt, vend hodet inn, lukk øynene, si inn. Brems med hendene nedover (albuer bøyes) til du stopper på knærne med god håndstøtte på en. Bøy deg videre nedover (oppdaterer tydelig eget alburom) til rumpa er nede på underlaget. Marker der et ørlite stopp på to. Fremdeles i bøyd posisjon i overkroppen lener du deg litt bakover med hender om knær og låser bevegelsen med et godt klogrep på tre. Behold grepet når du nærmest løfter fram en og en fot på 1-2. Slipp hendene på 3. Først nå åpner du øynene, rigger deg til så du sitter så behagelig som mulig og hever hodet. Kanskje kommer helt naturlig et lite sukk?

NB! Kan du sette/legge fra deg ting før du setter deg ned?

Dette er også en overgangsbevegelse der vi kan minne oss på å være mer disiplinert avventende. Mulig stressatferd dempes. Det gjelder om det er arbeid eller hvile, alene eller sosialt, lytte eller si noe. Mange har etterlyst et verktøy som klargjør til arbeid foran skjerm. Her er det.

Velg deg som et minimum noen steder hvor du gjør det ordentlig. Da husker du det. Med god øving vil du også klare det på diskret vis i offentlige rom. Verktøyet krever spesifikk øving for å læres. Repeter. Når det er innlært, kan du som oftest sette deg lett og kontrollert. Tilpass stemmevolum etter situasjonen. Det forebygger mot stress når vi disiplinert avventende tar en sekvens av gangen.

Hånden veileder oss når sette-seg-bevegelsen skal ut av sin anonyme tilværelse!