Verktøy 8

Starten på dagen

Det er ikke alltid greit å komme seg opp av senga og i gang om morgningen. Gjør det til en oppdatering av samspillet mellom balanse, evnen til å ta en sekvens av gangen og god bruk av oppmerksomheten. Slik sikres kontroll og tilstedeværelse. Hensikten er å legge best mulig til rette for å bevege seg videre i rytmisk flyt. Disiplinert innøving fremmer automatisering som igjen fjerner tvil om gjennomføring. Det er fort gjort å bli stressa, svimmel og susete om det å stå opp av senga skjer hektisk. Å ta seg tid til å sørge for god kontroll, steg for steg, i rolig framdrift er langt bedre – og mer effektivt.

Se på filmen. Bruk det stemmevolumet som passer i situasjonen. For å samle deg om det som nå skal skje, er det lurt å riste litt på kroppen og si nå må jeg stå opp før du klapper på lårene og sier inn. Gjør to gåregler i senga før du ruller deg over på siden, skyver deg opp og kommer fram på sengekanten understøttet av kommandoen rull – skyv – 1-2 – fram. Det som skjer videre er innlært i Verktøyet: Reise seg. Når du kommanderer 1-2-3 og på ny 1-2-3, får du oppreisingen og igangsetting av å gå under kontroll.

I god framdrift går du fra liggende via sittende til stående og gående. Med tydelig kommando, ingen tvil, ingen unødig og ubehagelig nøling, oppdateres følelsen av at «det er jeg som bestemmer, jeg har kontroll». Dette er en måte å komme godt ut fra hoppkanten på om morgningen.

Øv til du kan det. Morgningen du har glemt det, rykker det i deg og du registrerer at noe fast og viktig er glemt.

En god start vil fargelegge dagen. Verktøyet har snudd det første møtet med dagen for mange. Det bidrar til å ta styring og få mest mulig avslappet kontroll. Viktig kompetanse oppdateres. Liten innsats som demper stress-følelsen.

Og så går vegen til do og Rolig tissing…….