Verktøy 9

Starten på dagen

Det er ikke alltid greit å komme seg opp av senga og i gang om morgningen. Gjøres det til en oppdatering av samspillet mellom balanse og god bruk av oppmerksomheten fordi det vi sier blitt knyttet til det vi gjør i øyeblikket, går det mye lettere. Hensikten er å legge best mulig til rette for å bevege seg videre i rytmisk flyt. God innlæring fjerner tvil. Det er fort gjort å bli stressa, svimmel og susete om det å stå opp av senga skjer hektisk. Å ta seg tid til å sørge for god kontroll, steg for steg, i rolig framdrift er langt bedre – og mer effektivt.

Se på filmen. Bruk det stemmevolumet som passer i situasjonen. For å samle deg om det som nå skal skje, er det lurt å riste litt på kroppen og si nå må jeg stå opp før du klapper på lårene og sier inn. Gjør to gåregler i senga før du ruller deg over på siden, skyver deg opp og kommer fram på sengekanten understøttet av kommandoen rull – skyv – 1-2 – fram. Bruk det innlærte verktøyet fra sittende til stående med Nå! – reiser jeg meg – Opp! - 1-2. Her er mye gjenkjenning. Det gjør det lettere å lære og å få det automatisert.

I god framdrift går du fra liggende via sittende til stående og gående. Tydelig kommando, ingen tvil, ingen unødig og ubehagelig nøling. Dette er en måte å komme godt ut fra hoppkanten på om morgningen.

Øv til du kan det. Morgningen du har glemt det, rykker det i deg og du registrerer at noe fast og viktig er glemt.

En god start vil fargelegge dagen. Verktøyet har snudd det første møtet med dagen for mange. Det bidrar til å ta styring og mest mulig avslappet kontroll. Viktig kompetanse oppdateres. Dette verktøyet også er godt forebyggende arbeid mot stress.