Videoverktøy

Velkommen til verktøykassa!

Fortløpende presenteres her verktøyene som små filmsnutter med kommentarer til. Verktøyene er stort sett bedre måter å utføre visse kjente hverdagsbevegelser på. Verktøyene fungerer både forebyggende og som øyeblikkelig hjelp. La noen verktøy inngå fast om morgenen. En god start på dagen er bra. Fordi de er noe vi uansett må gjøre, sikres kravet om aktivt vedlikehold enkelt og automatisk.

Best mulig håndtering av hverdagen og livet er betinget av at vi har rimelig god kontrollert flyt i våre mange målrettete handlinger. Om vi blir usikre på gjennomføring av selv vanlige kjente hverdagshandlinger, vil tvilen bli en forbannelse som framprovoserer uro og angst – og etter hvert nedstemthet for manglende mestring.

All atferd krever bevegelser og bevegelser krever balanse. Trygg og fleksibel balanse er derfor en premiss for å oppleve god kontroll og flyt i det vi gjør. Usikker balanse – ofte skjult - vil forstyrre opplevelsen av behagelig kontroll. Følelsen av flyt er avhengig av takt og ikke minst rytme i bevegelser. Grunnleggende takt og rytme må hentes fram og stadig oppdateres. Dette kravet gjenspeiles i verktøyene. Vi har erfart oss fram til visse øremerkete hverdagsbevegelser der et gunstig samspill mellom hender, føtter, balanse og oppmerksomhet tilfredsstiller elementene vi nå vet må til.

Et solid eierskap til takt og rytme i bevegelser beskytter mot lys- og lydvarhet.

Hensiktsmessig takt ivaretas av føttene. Hensiktsmessig rytme ivaretas av hendene. Begrepet håndtering av livet peker også i retning av håndens kritiske plass for å lykkes. Derfor har hånden hovedrollen i omtrent alle verktøyene våre.

Se videoklipp

Balanseputa/undersøkelse

Verktøy 1 - Gåregla

Verktøy 2 - V-bevegelse

Verktøy 3 - Grip/slipp

Verktøy 4 - Ta opp noe / Restart

Verktøy 5 - Rolig tissing

Verktøy 6 - Reise seg

Verktøy 7 - Sette seg

Verktøy 8 - Starten på dagen

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.