Videoverktøy

Bevegelsesmelodier – verktøy til bedre kroppslig balanse og mental kontroll

Livet kan ikke leves bare i hodet. En hjerne uten kropp, er en hjerne på ville veger. Når kropp og hjerne stort sett lever sine atskilte liv, vil fremmedgjøringen presse fram både kroppslig og mental ubalanse.

Kontakten mellom kropp og hjerne sikres når vi aktivt retter oppmerksomheten mot å fornemme oss selv i balansekrevende, taktfaste, målrettete og meningsfulle bevegelser. Denne kontakten er ferskvare og må derfor stadig oppdateres. Det betinger at oppdateringene må skje i vanlige hverdagsbevegelser som vi uansett gjør daglig. Vi må lære å ivareta disse oppdateringene på en naturlig, diskret og avslappet måte.

Kanskje snakker vi om å finne igjen og fornemme vår egen kroppslige indre sang? Når vi beveger oss i rytmisk flyt, lever denne indre sangen på sitt stille vis gjenkjennende inni oss. Men hos alle kan musikken stoppe opp (ved angst, uro, svimmelhet, stress, unormal tretthet, dårlig søvn, hyppige avsporinger osv.). Gode bevegelsesverktøy hjelper oss til å opprettholde flyten i musikken best mulig. Slik unngås lettere opplevelsen av å stå og spinne – som i en loop. Når uhensiktsmessige repeteringer blir hovedregelen, er det ikke rart at mange gir opp.

For å lykkes i en så viktig læringsprosess har vi laget tilpassete og overkommelige bevegelsesverktøy, her presentert som små filmsnutter med kommentarer. Verktøyene består av taktfaste bevegelsessekvenser understøttet av kommandoord. Du lærer å knekke balansekoden gjennom systematisk øving.

I håndboka Tvilens forbannelse – knekk balansekoden! har vi presisert at rekkefølgen er veiledende, men det er mest naturlig å øve dem inn i den rekkefølgen du finner her. Innholdet i verktøykassa er også noe endret i tråd med ny fagforståelse og nye praksiserfaringer. Les i boka for å forstå mer.

Se videoklipp

Verktøy 1 - Hverdagsbalanse

Verktøy 2 - V-bevegelse med håndskål

Verktøy 3 - Diskret håndverktøy

Verktøy 4 - Gåregler

Verktøy 5 - Reise seg for å gå

Verktøy 6 - Sette seg

Verktøy 7 - Rolig tissing

Verktøy 8 - Starten på dagen

Verktøy 9 - Dansende blind gorilla

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.