Videoverktøy

Velkommen til verktøykassa!

Se på filmsnuttene. Prøv gjerne ut de ulike bevegelsesverktøyene, utformet etter mye prøving og feiling i tett samarbeid med dem som sliter med kontroll på livet. Vi er avhengig av takt og rytme i bevegelser for å oppleve den gode flytfølelsen. Det gjenspeiles i verktøyene.

Å knekke balansekoden:

God og stabil arbeidsrytme er en nøkkel for å oppleve kroppslig og mental kontroll. Begrepet arbeidsrytme rommer først og fremst målrettete bevegelser, men hvis oppmerksomheten stadig sporer av og pusten ikke integreres som en lydig tjener til bevegelsene, vil de bare forstyrre og hemme en god flyt. De tre elementene må inngå i et trekantsamarbeid der bevegelsene er sjefen. Grunnleggende for presise og effektive bevegelser er god balanse. Stabil og dynamisk balanse er selve grunnpilaren for oss alle.

God balanse kan forstås som å føle seg trygg i oppreist posisjon, klar for å gå videre til neste handling – liten eller stor. Fordi god balanse er ferskvare, må den stadig oppdateres. Derfor er det genialt å utnytte viktige øyeblikk i hverdagen der balansen naturlig utfordres. I visse øyeblikk kan det viktige samarbeidet mellom bevegelser, oppmerksomhet og pust oppdateres. Når trekløveret automatisk oppdateres, vedlikeholdes en god grunnpilar.

Vertikale bevegelser

Vi må alle forholde oss til tyngdekraften. Opp- og ned-bevegelser er derfor spesielt interessante. Fordi balansen er dynamisk og ikke statisk, er det blant annet kritisk avgjørende hvordan du kommer deg opp i stående posisjon og hvordan du setter deg ned.

I begrepet å knekke balansekoden ligger nettopp en automatisert god måte å utføre vertikale (loddrette) bevegelser på. Bevegelsene er sjefen, avsporinger må unngås og pusten må fungere som et middel til å skjerpe konsentrasjonen. Hendenes udiskutable rolle i disse bevegelsene vil overraske mange. Hjernen er «døv» og «blind» og «forlanger» tydelig tale fra kroppen via bevegelser som gir entydig tolkning. Slurv og unnaluring skaper usikkerhet og rot i hodet. Fordi verktøyene våre er måter å gjøre alminnelige bevegelser på, kan de sikre mange nok påminninger dersom innsatsen gjøres med god disiplin. Verktøyene fungerer både forebyggende og som øyeblikkelig hjelp. La noen verktøy inngå fast i morgenritualet.

Musikken inni oss

Kanskje snakker vi om å finne igjen og fornemme vår egen kroppslige indre sang? Når vi beveger oss i rytmisk flyt (det betyr i hovedsak god arbeidsrytme), lever denne sangen på sitt stille vis gjenkjennende inni oss. Men hos alle kan musikken stoppe opp (ved angst, uro, svimmelhet, unormal tretthet, dårlig søvn, hyppige avsporinger, anspent pust osv.). Gode bevegelsesverktøy hjelper oss til å opprettholde flyten i musikken best mulig. Slik unngås lettere opplevelsen av å gå i stå og spinne – som i en loop. Når uhensiktsmessige repeteringer blir hovedregelen, er det ikke rart mange gir opp.

Se videoklipp

Verktøy 1 - Hverdagsbalanse

Verktøy 2 - Balansekoden

Verktøy 3 - Sette seg

Verktøy 4 - Reise seg

Verktøy 5 - Rolig tissing

Verktøy 6 - Gåregla

Verktøy 7 - V-bevegelse i stående

Verktøy 8 - Små håndbevegelser

Verktøy 9 - Starten på dagen

Verktøy 10 - Dansende blind gorilla

NB! Ikke prat eller kikk på sosiale medier mens du utfører et verktøy. Vær konsentrert om det du gjør i øyeblikket. Ingen avsporinger. Få på plass en fast morgenrutine med et eller flere verktøy. Verktøyene må bli din personlige eiendom. Ivareta dem livet ut.